enel med

„Śmierć łóżeczkowa - bezdech niemowląt”
DEFINICJA SIDS
SIDS (skrót pochodzi od angielskiej nazwy zespołu - suddan infant deth syndrome) czyli zespół nagłej śmierci niemowląt, zwany także potocznie nagłą śmiercią łóżeczkową. Jest to rodzaj śmierci - nieoczekiwanej, nieprzewidywalnej u dziecka dotychczas całkowicie zdrowego.
SIDS (wg Grether`a i Schulman`a)
 • występuje najczęściej między 1-6 miesiącem życia
 • szczyt występowania między 2-4 miesiącem życia
 • najwyższe ryzyko w końcu 2 miesiąca życia
 • w czasie snu (90-95% przypadków)
 • częściej u niemowląt płci męskiej
 • często w okresie występowania banalnej infekcji nieżytowej
 • częściej w chłodnej porze roku
 • częściej w rodzinach ryzyka
 • występuje na całym świecie (przeważają doniesienia z krajów zachodnich)
Dramaturgia tej "śmierci bez przyczyny" jest zawsze taka sama - rodzice odnajdują swoje zdrowe (a raczej uważane za zdrowe) dziecko martwe w łóżeczku.
BEZDECH NIEMOWLĄT
Bezdech jest jedną z przyczyn SIDS. Do ukończenia 1 roku życia u niemowląt zdarzają się groźne zaburzenia oddechu lub całkowity bezdech. Bezdech to zatrzymanie oddechu, które może wystąpić z różnych powodów. U wcześniaków bezdech może być skutkiem nie wykształconego jeszcze dobrze mechanizmu oddychania. Zdarza się, że bezdech występuje bez żadnej przyczyny. Taki rodzaj bezdechu popularnie nazywany jest śmiercią łóżeczkową niemowląt.
PRZYCZYNY SIDS
Żadna z wielu hipotez dotyczących przyczyny SIDS nie znalazła jak dotąd potwierdzenia. Przypuszczalnie SIDS jest niejednolitym zespołem o różnych przyczynach, które pozostają nieznane dla współczesnej medycyny.
Do najważniejszych teorii tłumaczących nagłą śmierć niemowląt zwykło zaliczać się:
 • * teorię o nieprawidłowej regulacji nerwowej w czasie snu, według której na skutek nieprawidłowej struktury snu dochodzi u niemowląt do bezdechu
 • * teorię o nieprawidłowościach w mięśniu serca i jego układzie przewodzącym, prowadzących do śmiertelnych zaburzeń rytmu serca
 • * teorię o dotychczas niezidentyfikowanych zaburzeniach strukturalnych i czynnościowych w samym mózgu
 • * teorię o nieprawidłowościach w układzie oddechowym prowadzących do nagłego niedotlenienia
 • * teorię o nadmiernym wydzielaniu w centralnym układzie nerwowym substancji przekaźnikowych, tzw. endorfin, które ze względu na podobieństwo w działaniu do morfiny, doprowadzają do śmiertelnego zatrucia
PROFILAKTYKA
Profilaktyka SIDS powinna koncentrować się przede wszystkim na przeciwdziałaniu czynnikom, na które mamy wpływ, czyli na właściwej pielęgnacji niemowlęcia. Opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii i zespół naukowców rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt dotyczą wzorców postępowania przy opiece i pielęgnacji niemowląt, które pozwolą na ograniczenie ryzyka wystąpienia SIDS.
ZALECENIA KRAJOWEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE NEONATOLOGII
Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii zaleca:
  * należy zachowywać regularny tryb życia dziecka, przestrzegając stałych godzin snu i karmienia. Spokój i ustalony rytm życia chronią dziecko przed stresem, który może wywołać niepożądane reakcje * do snu dziecko powinno być układane na plecach. Należy unikać pozycji na boku i brzuchu, chyba, że jest to uzasadnione decyzją lekarza * jeśli dziecko zasnęło płacząc, należ sprawdzić czy później śpi spokojnie. U niektórych dzieci może wystąpić bezdech histeryczny. Dziecko tak bardzo zanosi się płaczem, że nie może złapać oddechu, a to może doprowadzić do utraty przytomności. * dziecko powinno spać na twardym materacyku dopasowanym do łóżeczka zapewni on właściwe podparcie kręgosłupa, a główka dziecka nie będzie zapadała się w miękkim podłożu. Pozwoli to zachować niemowlęciu swobodę oddychania. * odstęp między szczebelkami w łóżeczku nie powinien przekraczać 8 cm - większe odstępy mogą spowodować zaklinowanie się między nimi * do łóżeczka nie powinno kłaść się poduszek - mogą spowodować utrudnienia w oddychaniu dziecka; z tego samego powodu buzia dziecka powinna pozostawać odkryta * dziecko podczas snu musi mieć swobodę poruszania rączkami i nóżkami. Dla jego bezpieczeństwa ważne jest, aby miało swobodę zmiany pozycji. * dziecku należy regularnie podawać picie, zwłaszcza latem, kiedy organizm znacznie szybciej wytraca płyny * w miarę możliwości dziecko powinno być karmione piersią * pokój dziecka powinien być regularnie wietrzony i temperatura w nim nie powinna przekraczać 20 C * w pokoju dziecka nie powinny przebywać zwierzęta * w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko, nie powinno palić się tytoniu * leki przeciwkaszlowe, nawet te dostępne bez recepty, powinny być podawane dziecku tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem * należy regularnie kontrolować stan zdrowia dziecka u pediatry lub lekarza rodzinnego
W miarę postępu technicznego oraz większego dostępu do informacji na temat SIDS coraz więcej rodziców pragnie mieć możliwość monitorowania czynności oddechowej dzieci. Jednym ze sposobów zapewnienia tego jest stosowanie materacyków łóżeczkowych z czujnikiem Babysense®II. Jest to rodzaj zabezpieczenia jak fotelik w samochodzie, pasy bezpieczeństwa, czy poduszka powietrzna. Urządzenie monitorując oddech i w przypadku jego zaniku, głośnym alarmem może pośrednio uratować życie. Nie jest to jeszcze pierwsza potrzeba, ale w chwili gdy znamy ilość zgonów zdrowych niemowląt spowodowanych SIDS i zadławieniem, także z przyczyn niewyjaśnionych, zaniechanie takiego zabezpieczenia traktuje się w krajach rozwiniętych jako zaniedbanie. Jest to niepotrzebne ryzyko.

Kontakt:
BG BHU Wrocław ul.Bardzka 30